:: 泰国佛牌买卖-Budddhism amulet-Thai Buddha Amulets     โดย พร  บางระจัน  
 

TRAVEL TOOLS

 

id7500003000070


 


 

<

เหรียญพญาครุฑ รุ่นทรัพย์เศรษฐี  วัดสันป่าม่วง

รหัสสินค้า: 000496

ราคา: 10,000.00 บาท

รุ่น: รุ่น พิเศษ
ยี่ห้อ
:เหรียญพญาครุฑ รุ่นทรัพย์เศรษฐี  วัดสันป่าม่วง

รายละเอียด:เหรียญพญาครุฑ รุ่นทรัพย์เศรษฐี วัดสันป่าม่วง

 #เหรียญพญาครุฑทรัพย์เศรษฐี 
จัดสร้างโดย วัดสันป่าม่วง จ.พะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายเหรียญ เพื่อไปสร้างองค์พระธาตุแก้วมณีสว่างเมือง หลังพระวิหารลายคำ และสร้างกำแพงแก้ว ล้อมพระวิหาร โดยทางวัดได้รับความเมตตาอย่างสูงจากท่าน หลวงพ่อ พระครูวิศิษฎ์พิทยาคม (วราห์ ปุญฺญวโร) วัดโพธิ์ทอง ได้เมตตาให้คำปรึกษา และกำหนดยันต์ ให้ใช้ในหลังเหรียญพญาครุฑทรัพย์เศรษฐี เป็นกรณีพิเศษ


 

'พญาครุฑ' พระอาจารย์วราห์ อานุภาพความขลัง 'ดี' ทุกด้าน : ศาล มรดกไทย

               ปฐมบทแห่งตำนาน องค์พญาครุฑ เทพชั้นสูงผู้มั่งมีทรัพย์สินเงินทองและบริวารมากที่สุด เหนือบรรดาเทพทั้งหลาย มีอิทธิฤทธิ์สูงที่สุด ไม่เคยรบแพ้ใคร ไม่เจ็บป่วย ไม่มีวันตาย ทั้งยังมีอำนาจบารมีสูงล้ำไปด้วยสติปัญญา แม้แต่ พระนารายณ์ ยังเคารพนับถือซึ่งกันและกัน โดยตกลงว่า พระนารายณ์ประทับอยู่ที่ใด องค์พญาครุฑจะอยู่สูงกว่า และเมื่อพระนารายณ์จะเสด็จไปที่ไหน พญาครุฑจะเป็นพาหนะให้ หรือที่เรียกกันว่า “พระนารายณ์ทรงครุฑ” 
               ตั้งแต่อดีตอันยาวนาน คนโบราณถือว่าองค์พญาครุฑกับองค์พระนารายณ์จะอยู่คู่กัน เป็นตัวแทนซึ่งกันและกัน และจะใช้รูปของทั้งสององค์ติดธงเดินทัพ เมื่อยามมีศึกสงคราม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้มีชัยชนะเหนือศัตรูทั้งปวง 
         สำหรับผู้เคารพนับถือบูชาองค์พญาครุฑ ไม่มีข้อห้ามใดๆ และไม่ว่าจะเกิดปีอะไร นักษัตรใด ขอเพียงนับถือท่านอย่างจริงใจ กตัญญูต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ จะประสบความสำเร็จในกิจการงาน ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง มีบุญบารมี และเป็นที่รักของผู้ใกล้ชิด ทั้งยังดีทางด้านค้าขาย เพิ่มพูนเงินทอง แคล้วคลาดจากภยันตราย ป้องกันคุณไสย สัตว์ร้าย ภูตผีปีศาจเกรงกลัว
      องค์พญาครุฑ กับ พระพุทธศาสนา และ เมืองไทย
  ในตำนานกล่าวว่า องค์พญาครุฑ มีหลายพันหลายหมื่นองค์ แต่องค์ใดจะมีฤทธิ์มากหรือน้อยอยู่ที่การบำเพ็ญเพียร สร้างบุญกุศล สำหรับมนุษย์มีผู้นับถือองค์พญาครุฑในหลายประเทศมาเป็นเวลาอันยาวนานกว่าหลายพันปี เช่น อินเดีย ทิเบต เนปาล อินโดนีเซีย ฯลฯ รวมถึงเมืองไทย ซึ่งได้ค้นพบหลักฐานรูปเหมือนในงานศิลปกรรม ตั้งแต่สมัยทวารวดี (ราวพ.ศ.๑๒๐๐-๑๔๐๐) 
       ทั้งยังมีนาม องค์พญาครุฑ อยู่ในพระไตรปิฎก และวรรณคดีในพระพุทธศาสนา สืบเนื่องจากศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกัน และรูปแบบพระราชพิธีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของประเทศอินเดีย ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ และบูชาพญาครุฑ ได้เข้ามาแพร่หลายในอาณาจักรโบราณต่างๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เขมร อินโดนีเซีย และอาณาจักรทวารวดีของไทย
  ด้วยอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ที่เชื่อว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นตัวแทนของพระนารายณ์ที่อวตารลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อมาปราบทุกข์เข็ญ และสร้างความสงบสุขให้ประชาชน ซึ่งพระนารายณ์ทรงมีองค์พญาครุฑที่เป็นตัวแทนซึ่งกันและกัน ทั้งยังเป็นพาหนะขององค์พระนารายณ์ ในเมืองไทยจึงใช้ องค์พญาครุฑ เป็นสัญลักษณ์แห่ง องค์พระมหากษัตริย์ ตลอดมา 
  ดังเช่นในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จะเห็นตราพญาครุฑอยู่คู่กับพระองค์ เช่น เมื่อองค์พระมหากษัตริย์ประทับอยู่พระตำหนักไหน จะมีการอัญเชิญ ธงมหาราช (รูปองค์พญาครุฑ) อยู่เหนือพระตำหนักนั้น
  และเมื่อพระองค์เสด็จฯ ไปที่ใด จะมีธงมหาราชอยู่หน้ารถ หรือเรือพระที่นั่งเสมอ ทั้งยังเป็นตราแผ่นดินใช้ในราชการ รวมถึงพระราชทานให้ติดตั้งตามบริษัท ห้างร้าน ธนาคารต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล 
               นอกจากนี้ ในอดีตที่ผ่านมา เมื่อจะมีการตัดทางเพื่อสร้างถนนไปที่แห่งใด เพื่อป้องกันสถานที่อาจจะมีอาถรรพ์แรง หรือมีวิญญาณภูตผีปีศาจรบกวน จะใช้ตราองค์พญาครุฑปักตามรายทางที่สร้างถนน เพื่อลบล้างแก้อาถรรพ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดียิ่ง
                ประวัติ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง
               พระอาจารย์วราห์ ถือกำเนิดย่านบางมด เขตราษฎร์บูรณะ กทม. เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๐๔ ในครอบครัวที่มีบิดาเป็นชาวไทยมุสลิม และมารดาเป็นชาวไทยพุทธ ในวัยเยาว์ท่านจึงนับถือทั้ง ๒ ศาสนา จนเมื่ออายุได้ ๒๓ ปี ด้วยความที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ครอบครัวพี่น้องพ้นจากภัยพิบัติ ซึ่งเป็นไปตามที่ให้สัญญาไว้ เมื่อท่านกลับมาจากประเทศญี่ปุ่น จึงได้อุปสมบท เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ณ พัทธสีมาวัดโพธิทอง 
  หลังจากที่ได้บวชเรียนแล้ว ด้วยความที่ชอบทางด้านศึกษาตำรับตำรา ทั้งทางธรรมและทางวิชาอาคม  รวมทั้งด้านโหราศาสตร์ ท่านจึงได้เดินธุดงค์ไปศึกษาวิชาการต่างๆ จากหลายท้องที่ทั่วเมืองไทย ทั้งทางภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ รวมทั้งยังได้เดินทางไปศึกษาจากประเทศใกล้เคียง จนเลยไปถึง อินเดีย ทิเบต เนปาล ฯลฯ 
  สำหรับอาจารย์ของพระอาจารย์วราห์มีหลายท่าน อาทิ หลวงปู่มุจลินทร์ มาสอนวิชาทางนิมิต หลวงปู่ใหญ่ทางภาคอีสาน หลวงปู่เขียน วัดตะคล้อ จ.นครสวรรค์ (ศิษย์หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า) ฯลฯ 
  เมื่อพระอาจารย์วราห์ได้เดินธุดงค์เป็นเวลานาน หลังจากกลับมาที่วัดโพธิทอง ญาติโยมจึงขอร้องให้ท่านประจำอยู่ที่วัด เพื่อช่วยสงเคราะห์ให้กับชาวบ้านที่เดินทางมาหา 
  ต่อมาเมื่อพ.ศ.๒๕๓๕ ท่านได้นิมิตว่า มีพญาครุฑ ๒ องค์ มาหาบอกว่า อยู่ที่วัดโพธิทองมานาน เป็นรูปพญาครุฑเนื้อไม้แกะสลัก ถูกเก็บเอาไว้โดยไม่มีใครสนใจ องค์ที่ ๑ ชื่อองค์พญาครุฑ "เวสชัยยัน" (รูปแบบองค์พญาครุฑ รุ่น "ล้างอาถรรพ์") เป็นพญาครุฑที่มีฤทธิ์มาก มีทรัพย์เงินทองมากมาย องค์ที่ ๒ ชื่อองค์พญาครุฑ "พระยาสุบรรณ" (รูปแบบองค์พญาครุฑ รุ่น "โคตรรวย") มีร่างกายเป็นทองคำ สง่างาม มีฤทธิ์มาก มีทรัพย์มาก เช่นกัน พญาครุฑทั้ง ๒ องค์ ได้มาแนะนำให้ท่านสร้าง องค์พญาครุฑ ให้ประชาชนนำไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัดโพธิทอง 
  หลังจากที่ท่านได้ศึกษารูปแบบพญาครุฑทั้ง ๒ องค์ ทั้งยังเน้นให้ด้านหลังต้องมีพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แล้วจึงได้ขอพระบรมราชานุญาต จัดสร้างขึ้น เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๗ มี ๒ ลักษณะรูปแบบ คือ ๑.องค์พญาครุฑ รุ่น "ล้างอาถรรพ์" ๒. องค์พญาครุฑ รุ่น "โคตรรวย" 
  พญาครุฑทั้ง ๒ รุ่นนี้มีลักษณะคล้ายกัน แตกต่างกันตรงที่รุ่น "ล้างอาถรรพ์" มีใบหน้าที่ดุดัน และใหญ่กว่า ส่วนรุ่น "โคตรรวย" หัวเข่าองค์พญาครุฑจะนูนสูงกว่า มีขนาดเล็กและบางกว่าเล็กน้อย 
   ลักษณะองค์ครุฑทั้ง ๒ แบบ จะเป็นรูปครุฑกางปีก ที่เรียกว่า ครุฑพาห์ ด้านหลังเป็นรูปองค์เสด็จพ่อ รัชกาลที่ ๕ หันข้าง มียันต์พญาครุฑขนาบซ้ายขวา ด้านล่างรูปเสด็จพ่อ มีคำว่า วัดโพธิทอง และล่างสุด คือ คำว่า ร.๕ สร้างด้วยเนื้อทองคำ เงิน และนวโลหะ 
  หลังจากนั้นได้มีพิธีพุทธาภิเษก องค์พญาครุฑ โดย พระอาจารย์วราห์ ซึ่งในวันทำพิธีได้ปรากฏเหตุการณ์อันน่ามหัศจรรย์ เป็นที่กล่าวขวัญของประชาชนที่ร่วมงาน เสมือนองค์พ่อพญาครุฑท่านได้มาร่วมรับรู้ในการปลุกเสกครั้งนี้ 
  เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ได้มีลูกศิษย์ทำบุญบูชาพญาครุฑ เนื้อทองคำ ที่ยังมิได้ตอกโค้ดไปจำนวนหนึ่ง ต่อมาคณะกรรมการวัดจึงได้นำโค้ดตัวอักษร ว ล้อมด้วยรัศมีดาวกระจาย (ว.หมายถึงชื่อย่อของหลวงพ่อวราห์ และรัศมีดาวกระจายแทนพระอาทิตย์ ซึ่งพญาครุฑเปรียญได้ดั่งเช่นพระอาทิตย์) นำมาตอกที่ด้านหลังองค์พญาครุฑทั้งสองรูปแบบ 
   ปัจจุบัน พญาครุฑทั้งสองรูปแบบ ซึ่งเป็น พญาครุฑรุ่นแรก ได้รับความนิยมเป็นที่ต้องการของลูกศิษย์และศรัทธาญาติโยมอย่างกว้างขวาง ทำให้มีราคาสูงขั้นเรื่อยๆ และหาได้ยาก 
   อย่างไรก็ตาม ทางวัดยังได้สร้างพญาครุฑ รุ่นต่อๆ มาอีกหลายรุ่น ซึ่งพระอาจารย์วราห์ได้ปลุกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้บูชาทดแทนกันได้ โดยเฉพาะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบูชา เพื่อแก้ปีชง ในปี ๒๕๕๕ นี้ หรือบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีบารมี ประสบความสำเร็จในกิจการงานต่างๆ มีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูน เป็นที่รักและเมตตามหานิยมต่อผู้พบเห็น รวมทั้งดีเด่นทางด้านการเจรจากิจการงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี


@----------- ศิษย์รักหลวงพ่อ สายตรง -----------@
@--------------------- ขอบคุณครับ ---------------------@
---------------- รับประกันความแท้ 100% -----------------
--------- เพื่อนๆท่านใดสนใจโทรติดต่อด่วนครับ ---------
--------------- พร บางระจัน 081-7842076 ----------------

 


 

THAILAND AMULET CENTER |CHIANGMAI OFFICE
211/45 the City Villa, Soi Ladprao 126
Ladprao Rd, Kwang Prapla,Wang Thong Lang district
Bangkok 10310 Mobile :66-093-3361995     e-mail:amuletcenter@hotmail.com
พระเครื่องเมืองสยาม| โดย พร บางระจัน:
236/2 หมู่ 5 ,ถนน เชียงใหม่ ลำพูน ,ตำบลยางเนิ้ง,อำเภิสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
Tel: 66-053-963029,66-093-3361995  Fax : 66-53-963029
Mobile : 66-093-3361995   e-mail:amuletcenter@hotmail.com
Copyright © 2006 Thailand Amulet Center. Website Terms of Use   |   Privacy Statement Find us on Youtube Facebook