หมวดหมู่สินค้า/บริการ
 
TRAVEL TOOLS
 
id7500003000070

 


 

หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม นครปฐม 

รหัสสินค้า: 000063

ราคา: 50,000.00 บาท

รายละเอียด:

พระปิดตา มหาลาภ หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม นครปฐม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง ต.ตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม มีอักขระเลขยันต์หลายตัวที่คลาดเคลื่อน โดยเฉพาะ เหรียญรุ่นที่ ๑ และพระปิดตาโภคทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีเหรียญอีกถึง ๗ รุ่น ที่มียันต์แตกต่างกันไป
เรื่องยันต์หลังเหรียญรุ่นที่ ๑ เพิ่มเติม ในส่วนของยันต์ ด้านหน้า คำว่า "นะ" บนฝ่ามือ และ "อะ" บริเวณหน้าอกของหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง หมายถึง

"นะ" บนฝ่ามือ เป็นยันต์ตัวแรกของพระคาถามหาอุด คือ นะอุดตะรัง อุดตะรังมิจจะ นะอย่า อย่านะ วิหารังปิด อุทธัง อัทโธ

"อะ" บริเวณหน้าอก เป็นยันต์ตัวแรกของพระคาถาปืนแตก คือ อะนิทัสสะนะอะปฏิ (ลั่นไกมิได้) อะนิทัสสะนะอะ ปฏิฆา (ลูกมิออกจากลำกล้อง) อะนิทัสสะนะอะปฏิฆายะ (ลำกล้องแตก)

ในตามเจตนาของหลวงพ่อแช่ม ที่ท่านนั่งทับปืนไว้ ๒ กระบอก เหรียญนี้ สร้างเมื่อปี ๒๔๘๖ ซึ่งตรงกับ ช่วง สงครามโลก ท่านผู้อ่าน และผู้อาวุโส คงหาเหตุ และ ผลได้ว่า ท่านลงไปเพื่อเจตนาอะไร

สำหรับพระคาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์ เหตุไฉนจึง มีสระอะผสมกับอักขระ คือ ท่านเขียน แบบขอมไทย นั่นเอง ส่วน ด้านหลัง บริเวณตรงปาก ใต้ยันต์นวหรคุณ คือคำว่า ท้ออะงะ มิใช่ ทะอะงะ ซึ่งเป็นพระคาถาดีทาง จังงัง นั่นเอง

ยันต์หลัง พระปิตตาโภคทรัพย์ ด้านหลังคือคำว่า "อุ แว" โดยตัว พระคาถา ๒ ตัวนี้ เป็นพระคาถา ทางเมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา นั่นเอง

"อุ" เป็นตัวแรกของพระคาถาที่ว่า อุเมตตาจะมหาราชา สัพพะเสน่หาจะปูชิโต

ส่วนคำว่า "แว" นั้นมาจากคำว่า "เว" ทั้งนี้อาจารย์หม่อง บอกว่า ครั้งหนึ่งได้คุยกับ อาจารย์สนิท สุดใจแจ่ม เกิด พ.ศ. ๒๔๔๒ ปัจจุบัน ยังมีชีวิตอยู่ อายุ๑๐๖ ปี ซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแช่ม ได้เรียนวิชา กับหลวงพ่อแช่ม และเคยถามหลวงพ่อแช่มตรงๆ ว่า ทำไม หลวงพ่อชอบลงคำว่า "แว" ทำไมไม่เขียนคำว่า "เว"

หลวงพ่อแช่มตอบว่า "เว" กับ "แว" เป็นตัวเดียวกัน เป็น การเรียน วิชามูลขจาย ซึ่งมาจากพระคาถา พระเจ้าสิบชาติ ที่ว่า "เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว"

คำย่อและตัวพระคาถาในคัมภีร์มูลขจาย คำว่า เว คือ แบ่งออกเป็น ๒ บท คือ คาถาอัญเชิญ "เว สันตะโร โพธิสัตโต นามะจะภะกะสะภะคะวา จิตตัง วัตถุกัง อารัมมะณัง ตะวังปิสัมพุทธโธ เม ภะ วิ สัน กุสลาธัมมา สัมมาสัมพุทโธ แว อิติปิโส ภะคะวา"

และตัวเรียกสูตร "เวชาติปะริยันตัง พุทธังสะระคัจฉามิ ธังมังสะระคัจฉามิ สังฆังสะระคัจฉามิ"

ส่วนยันต์หลัง เหรียญพิมพ์ประธาน ด้านหลัง เป็นคำไทย แต่เขียนตัวตัวขอม อ่านว่า "มา" ท่านผู้อ่าน หรือผู้รู้ ทางคัมภีร์มูลขจาย รัตนมาลา ก็จะได้เอง หลวงพ่อแช่ม ท่านสำเร็จ วิชา มูลขจาย คัมภีร์ รัตนมาลา หรือ ห้องพุทธคุณ ๕๖ พระองค์ นั่นเอง

"มา" เป็นคำย่อของพระคาถาที่ว่า "มาตาวะปาลิโตสัตเต มานะถัทเธปะมัททิโนมา มานิโตเทวะ สังเฆหิ มานะฆาฏังนะมามิหัง"

คาถาทั้งหมดนี้อาจเขียนแทนด้วย พระพุทธองค์ ๑ องค์ โดยการเติม อุณาโลม ไว้ด้านบน ซึ่งหมายถึงเศียรพระพุทธนั่นเอง คาถาบทนี้ใช้ดีทางเมตตามหานิยม

สำหรับยันต์หลังเหรียญหลวงพ่อแช่มรุ่นอื่นๆ ที่ยังไม่อธิบายถึง ฉบับนี้ขอนำมาเสนอต่อ คือ

พระสมเด็จปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ (กลับจาก เรื่องร้าย กลายเป็นดี ส่วนที่ดีก็จะดีทวีขึ้น) ปี ๒๕๓๓ มียันต์ เพียงตัวเดียว คือ นะ ซึ่งเป็นยันต์ ของพระคาถาที่ว่า นะเมตา กาโรโหติ สัมภาโว ตินกัตวานะ กาลัง ปัจจะ สัมภาวัง จงมาบังเกิด เป็นนะเมตตา

พระผงรูปเหมือน หลวงพ่อแช่ม ปี ๒๕๓๕ มียันต์ ๒ ชุด คือ ยันต์พระเจ้า ๕ พระองค์ ที่ว่า นะ โม พุท ธา ยะ ส่วนแถวล่าง เหนือคำว่า วัดตาก้อง คือ ยันต์หัวใจพระฉิม ที่ว่า นะ ชา ลิ ติ

เหรียญฉลุ หล่อโบราณ เนื้อทองผสม ปี ๒๕๓๕ ยันต์ที่อยู่ใน รูปสามเหลี่ยม คือ มะ อะ อุ ส่วนด้านใต้ คือ ตัว ยะ (พระศรีอริยเมตรัย) ซึ่งเป็นยันต์ตัวสุดท้ายของพระเจ้า ๕ พระองค์

เหรียญอุดมโภคทรัพย์ เนื้อกะไหล่ทอง เสาร์ ๕ ปี ๒๕๓๖ การเขียนยันต์รุ่นนี้ เป็นการเขียนผสมระหว่างตัวเลขกับอุณาโลมรวมกัน

เฉพาะเลข ๕ ตีความหมายได้ถึง ๔ ยันต์ คือ ปัจจะ พุทธามณี ปัจจะนะมามิหัง ปัจจพรหมาสหบดี และ ปัญจ พุทธา นะมะมิหัง ซึ่งทั้งหมด มีความหมาย อำนาจ ของ พุทธคุณ

เลข ๗ หัวใจโภชงค์ ๗ คือ สะ ธะ วิ ปิ ปะ สะ อุ ส่วนตัว ยันต์ที่อยู่ด้านใต้นั้น คือ มา นะ ชา ลี ติ หรือเรียกว่า หัวใจ พระฉิม ซึ่งเป็นยันต์ด้านมาหาลาภ

เหรียญคอน้ำเต้า หลวงพ่อแช่ม เนื้อทองผสม เสาร์ ๕ ปี ๒๕๓๖ เป็น ยันต์ หัวใจ พระรัตนตรัย อิ สวา สุ ทั้งนี้จะมีการเขียนอุณาโลมครอบไว้ด้านบนยันต์ตัวกลาง คือ "นะมหาอุด"

การเขียนยันต์ตัวนี้จะเป็นยันต์ปิด ซึ่งมีพุทธคุณทางมหาอุด ส่วนยันต์แถวล่าง คือ "ยะ กะ ภะ ติ" ยันต์ตัวนี้ไม่ค่อยพบเห็นมากนัก ซึ่งน่าจะมีความหมายทางด้านมหาอุด

เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม เสาร์ ๕ ปี ๒๕๓๖ ยันต์ในรูปสามเหลี่ยม คือ มะ อะ อุ

เหรียญเสมา หน้าเสือหลวง พ่อแช่ม เนื้อตะกั่ว ถ้ำชา เสาร์ ๕ ปี ๒๕๓๖ ตัวยันต์ที่อยู่ใต้อุณาโลม คือ "มา นะ" ซึ่งแปล ตรงๆ ก็ คือความเพียรนั่นเอง ส่วนภาษายันต์เรียกว่า หัวใจความเพียร@----------- ศิษย์รักหลวพ่อ สายตรง -----------@
@--------------------- ขอบคุณครับ ---------------------@
---------------- รับประกันความแท้ 100% -----------------
--------- เพื่อนๆท่านใดสนใจโทรติดต่อด่วนครับ ---------
--------------- พร บางระจัน 01-7842076 -----------------

 

THAILAND AMULET CENTER |CHIANGMAI OFFICE
211/45 the City Villa, Soi Ladprao 126
Ladprao Rd, Kwang Prapla,Wang Thong Lang district
Bangkok 10310 Mobile :66-093-3361995     e-mail:amuletcenter@hotmail.com
พระเครื่องเมืองสยาม| โดย พร บางระจัน:
236/2 หมู่ 5 ,ถนน เชียงใหม่ ลำพูน ,ตำบลยางเนิ้ง,อำเภิสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
Tel: 66-053-963029,66-093-3361995  Fax : 66-53-963029
Mobile : 66-093-3361995   e-mail:amuletcenter@hotmail.com
Copyright © 2006 Thailand Amulet Center. Website Terms of Use   |   Privacy Statement Find us on Youtube Facebook