:: 泰国佛牌买卖-Budddhism amulet-Thai Buddha Amulets     โดย พร  บางระจัน  
 

TRAVEL TOOLS

 

id7500003000070


 


รหัสสินค้า: 000274
ราคา 50,000.00 บ.
พระครู พิศิษฐ์อรรถการ (คล้าย จนทวณโณ)พ่อท่านคล้าย "วาจาสิทธิ์"พิมพิ์นิยม" พ.ศ.2498
  
รหัสสินค้า: 000273
ราคา 50,000.00 บ.
พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ รูปหล่อโบราณ พ.ศ.2497 องค์ที่ 3
  

 
รหัสสินค้า: 000271
ราคา 99,999.00 บ.
พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ รูปหล่อโบราณ พ.ศ.2497
  
 

 
รหัสสินค้า: 000269
ราคา 50,000.00 บ.
พระครู พิศิษฐ์อรรถการ (คล้าย จนทวณโณ)พ่อท่านคล้าย
 
  
 

 
รหัสสินค้า: 000268
ราคา 50,000.00 บ.
พระครู พิศิษฐ์อรรถการ (คล้าย จนทวณโณ)พ่อท่านคล้าย 
  

 
รหัสสินค้า: 000261
ราคา 50,000.00 
  
 

 
รหัสสินค้า: 000175
ราคา 50,000.00 บ.
พระครู พิศิษฐ์อรรถการ (คล้าย จนทวณโณ)
  

 
รหัสสินค้า: 000174
ราคา 50,000.00 บ.
พระครู พิศิษฐ์อรรถการ (คล้าย จนทวณโณ)
 
  
 

 
รหัสสินค้า: 000173
ราคา 50,000.00 บ.
พระครู พิศิษฐ์อรรถการ (คล้าย จนทวณโณ)
  

 
รหัสสินค้า: 000066
ราคา 50,000.00 บ.
เจ้าคุณนรรัตนพระอรหันกลางกรุง
 
  
 

 
รหัสสินค้า: 000086
ราคา 15,000.00 บ.
เหรียญทรงระฆัง หลวงปู่เหรียญวรลาโภ พระอรหั
  

Phor Than Klai Wat Suan Kan

金口和尚龙婆凯(波禅该)大师的佛牌:

龙婆凯(波禅该)大师于佛历2498年铸造第一期的佛牌,有铸造椭圆形的铜牌及复古形的小金身, 这两种佛牌现在在市场上最为抢手,一枚价格约十万泰铢,而且非常难找到。佩戴波龙婆凯(波禅该)的佛牌可达到避险,人缘, 横财, 贵人,健康等的功效。不过有一避忌就是凡佩戴波禅该的佛牌要说好话,不可乱骂人及咒人。据说,心地不良捞偏门者佩戴大师的佛牌会有反效果。先常见龙普陀自身像 龙婆凯2549督造!

在泰国南部,金口和尚龙婆凯(波禅该,luang phor klai,Phor THan klai),是被泰国人极为推崇的一位高僧,不过在中国,哪怕在香港、台湾地区知道的人却不多。其实,泰国数百年来,真正有修为的出名的高僧远远不止108位,那些低调、不愿意出名的高僧,可以说多如繁星,而这些高僧分布在泰国非常广泛的地区,尤其不少高僧的寺庙非常的偏僻,而大部分牌商很少有愿意花上这么长的时间,转飞机,转车特意去这些寺庙求泰国佛牌,因为这实在是太花精力和金钱了,所以很多高僧在中国等地自然声名不显。所以,九佛牌也希望大家能够给我们提供一些高僧的资料,逐步把泰国高僧的资料完善。

金口和尚龙婆凯(波禅该)

龙婆凯(波禅该)金口和尚的由来:

那么,为什么大家喜欢称龙婆凯(波禅该)为金口和尚呢,原来在泰国有人传说,无论龙婆凯(波禅该)大师说什么或预测什么,都非常的灵验和准切,因此很多人称呼龙婆凯(波禅该)为“金嘴和尚”、或者“金口和尚”。

关于金口和尚的由来还有几个小故事:

故事1:有一天, 龙婆凯(波禅该)要乘火车去曼谷,可是由于身体有残缺,走路很慢,所以延误了半个小时,来送行的村民都非常着急。这时,龙婆凯(波禅该)安慰大家说“大家别着急,如我没有上到火车上, 它是不会走的, 大家请放心吧!”,结果火车真的一直在鸣笛,响了半个钟头就是没开走,直到龙婆凯(波禅该)被徒弟扶上火车坐好后才徐徐开动。列车长也说不出个所以然来。

故事2:有一天,两个修建寺庙的工人在寺庙里偷偷喝酒,被龙婆凯(波禅该)发现了,结果两个工人谎称是糖水,龙婆凯(波禅该)听后说 “噢!是糖水。 噢, 糖水。”就走开了。结果到了深夜,工人们想起了白酒,于是拿了出来准备畅饮,结果喝进嘴里后,居然真的变成了糖水。于是大家感到非常吃惊,全都跪下来朝 龙婆凯(波禅该)的住处朝拜,以示忏悔。(九佛牌泰国佛牌www.9fopai.com)

故事3:有一次,龙婆凯(波禅该)去帮助一间旧庙建造大雄宝殿,工人来汇报说 沙石用完了,结果龙婆凯(波禅该)就向工人说,不要紧,再过两天就会有天神护法将沙石运来 。工人听后都以为龙婆凯(波禅该)是在开玩笑,结果当天刮起大风大雨,并持续2天的时间,雨停后,工人们有人发现寺庙前平白多出了一座小山一样高的沙石。类似的故事还有许多,不仅在泰国南部广为流传,在北马(马来西亚)也是妇孺皆知。

关于龙婆凯(波禅该)的神奇故事,还有很多,比如曾经有信徒拿了一条白手帕,让波禅该吐了一口的槟榔汁,沾在手帕上然后带回家供养起来。一天晚上,该信徒居住的地方发生了火灾,由于整个村庄都是木屋,所以大火熊熊燃遍了整个村子,到了第二天天亮,大家发现唯有一间木屋外墙只被熏黑,其他都完好无缺。大家不禁议论纷纷,原来这家人供奉了龙婆凯(波禅该)大师的手帕。

另外,还有很多人都喜欢膜拜龙婆凯(波禅该)大师,希望大师能够赐与发达之类的吉祥语,因为但凡大师将某个人会发财,真的不久之后都多少会发一笔财,所以每天都有很多来自四面八方的的信众蜂拥而来,不过大师很少会对信众讲这一类的吉祥语。

金口和尚龙婆凯(波禅该)的成长经历:

龙婆凯(波禅该)出生于佛历2419年3月24日,出生在一个务农的家庭,姓Sin nin,小时候名为Dat chai,就是小孩的意思。龙婆凯(波禅该)在十岁的时候,父亲就亲自教导学习泰语文及写字,直到龙婆凯(波禅该)十三岁的时候,波禅该已学会了很多泰文。 之后父亲又将他送去乃堪(Wat Chan Di的前往持,后还俗开了一间小学院,专门教导学童学习知识。)的学院,学习梵文及一些巴利文经咒等玄学。

佛历2433年,也就是龙婆凯(波禅该)14岁的时候,跟他的姐夫去了砍柴,结果修习的时候,一颗大树突然倒下来,击碎了他的左腿。龙婆凯(波禅该)认为这是一件小事,只是小伤,并没有就医,随后感染恶化,肿胀增加,痛苦得无法忍受,后来屡次请来土医的治疗也不见效果。龙婆凯(波禅该)经过一番思想上的斗争后,毅然决然的抓起一把锋利的刀,把肿胀的脚踝砍了下去,脚板断成两载。而龙婆凯(波禅该)哼都不哼一声,清理血迹,敷上天然草药,就若无其事他将伤口包了起来,可以说意志相当的坚定。

经过一年的的修养后,15岁的时候,龙婆凯(波禅该)就在Wat Wang Muang当小沙弥,两年后还俗,回家帮忙父母劳作维生,之后还成为了一名颇为有名的皮影师傅,获得很多姑娘的青睐,不过龙婆凯(波禅该)都拒绝了,他觉得还没有出家为僧报答父母的恩情,所以是不会考虑男女私情。于是,龙婆凯(波禅该)19岁的时候,打算在Wat Chan Di再一次出家,但却因为身体的残缺,不符合当僧人的条件被拒绝。然而龙婆凯(波禅该)的诚心打动了一些僧侣,于是大家决定开一个僧迦大会来投票表决。最后终于同意龙婆凯(波禅该)出家,不过附带条件就是,龙婆凯(波禅该)需要在一年里完成背诵南传戒律大藏经,并且先从一个小沙弥做起。结果龙婆凯(波禅该)居然只用了九个月的时间就将大藏戒律经文一字不漏的背诵出来。

龙婆凯(波禅该)正式出家为僧后,在Wat Chan Di学习佛法,之后在佛历2441年,又去Wat Na Phra Tat深造两年后毕业,后又跟樾察班(Wat Sampam)于素叻他尼府(Suratthani)的阿曾奴学习三年禅定法门,再后来龙婆凯(波禅该)回到自己出价的 寺庙继续跟随自己的戒师,柏股凯继续学习禅定法门及法术 ,2年后龙婆凯(波禅该)受委为樾算刊庙的住持(Wat Suan Kan )。

龙婆凯(波禅该)大师最后于1969年圆寂(佛历2512),享年94岁。其金身供奉放在Wat TatNoi给信徒拜拜。龙婆凯(波禅该)的寺庙有Wat Tatnoi,Wat Suankan,Wat Chandi, 寺庙都在泰南Nakhon Si Thammarat府。

 

 

 
THAILAND AMULET CENTER |SING BURI OFFICE
19 หมู่ 4 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี
 Tel: 66-081-7842076,66-093-3361995  whatapp:0933361995
Mobile : 66-093-3361995   e-mail:amuletcenter@hotmail.com
พระเครื่องเมืองสยาม| โดย พร บางระจัน:
236/2 หมู่ 5 ,ถนน เชียงใหม่ ลำพูน ,ตำบลยางเนิ้ง,อำเภิสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
Tel: 66-081-7842076,66-093-3361995  whatapp:0933361995
Mobile : 66-093-3361995   e-mail:amuletcenter@hotmail.com
Copyright © 2006 Thailand Amulet Center. Website Terms of Use   |   Privacy Statement Find us on Youtube Facebook