TRAVEL TOOLS

 

id7500003000070


 


 

 

พระบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ขนาดใหญ่ สูง 19 นิ้ว สวยมากค่ะ

 รหัสสินค้า: 000117

ราคา: 10,000.00 บาท
รุ่น: หลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร  ขนาดสูง 19 นิ้ว
ยี่ห้อ: 
หลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร  ขนาดสูง 19 นิ้ว
 
รายละเอียด: พระบูชา หลวงพ่อบ้านแหลม “หลวงพ่อวัดบ้านแหลม” วัดเพชรสมุทรวรว ิหาร (วัดบ้านแหลม) ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดความสูง ๑๙.๕ นิ้ว


@--------------------- ขอบคุณครับ ---------------------@

--------- เพื่อนๆท่านใดสนใจโทรติดต่อด่วนครับ ---------
--------------- พร บางระจัน 081-7842076 -----------------

 

 

ตามเหตุการณ์ ในอดีตบอกเล่ากัน หลวงพ่อบ้านแหลม มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเก่าแก่หลวงพ่อพุทธโสธร หรือ หลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่มีเพิ่มเติมจำนวนพระพุทธรูปจาก 3 องค์ เป็น 5 องค์ กล่าวตกว่า มีเรื่องยกตัวอย่างกันมาว่า มีพระพุทธรูป 5 องค์ ลอยน้ำมาจากตัวเมืองเหนือ เมื่อมาถึงภาคกลางก็ได้แยกย้ายกันไปประดิษฐานอยู่ตามจังหวัดต่างๆ รวม 5 จังหวัด องค์แรก ลอยมาตามแม่น้ำบางปะกงและได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดหามาชื่อว่า หลวงพ่อโสธร องค์ที่สอง ลอยมาตามแม่น้ำนครชัยศรีและได้ไปประดิษฐานที่วัดไร่ขิง เมืองนครชัยศรี(อำเภอสามพราน) จังหวัดนครปฐม ได้ชื่อว่า หลวงพ่อวัดไร่ขิง องค์ที่สาม ลอยมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาและได้ไปประดิษฐานที่วัดพลับพลาชัยชนะสงคราม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จัดหามาชื่อว่า หลวงพ่อโต องค์ที่สี่ ลอยมาตามแม่น้ำแม่กลองและได้ไปประดิษฐานที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เมืองแม่กลอง ปัจจุบันคือจังหวัดสมุทรสงคราม หาได้ชื่อว่า หลวงพ่อบ้านแหลม องค์ที่ห้า ลอยมาตามแม่น้ำเพชรบุรีและได้ไปประดิษฐานที่วัดเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี ได้มาชื่อว่า หลวงพ่อเขาตะเครา หลวงพ่อบ้านแหลม มีประวัติศาสตร์อีกเรื่องหนึ่ง กล่าวว่า ชาวบ้านแหลมที่มาตั้งถิ่นกำเนิดอยู่ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2307 ซึ่งส่วนมากเป็น คนหาปลา วันหนึ่งได้มีชาวเลไปลากอวนหาปลาที่ปากแม่น้ำแม่กลอง และอวนได้ติดพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์องค์หนึ่งเป็น พระพุทธรูปยืน ปางอุ้มบาตร อีกองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่ง จึงอาราธนาพระพุทธรูปยืนมาประดิษฐานที่ วัดศรีจำปา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองแม่กลอง ส่วนพระพุทธรูปนั่งได้มอบให้ญาติพี่น้องนำไปประดิษฐานที่ วัดเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี วัดศรีจำปา นี้ต่อมาได้ชื่อว่าวัดบ้านแหลม ซึ่งต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชั้นวรวิหาร และได้รับพระราชทานนามว่า วัดเพชรสมุทรวรวิหาร บาตรแก้วสีน้ำเงินที่เห็นอยู่ปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าบรมเธอกรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช ได้ถวายไว้เพราะบาตรเดิมอาจจมหายอยู่ในน้ำก่อนที่คนหาปลาจะได้จากทะเลปาก อ่าวแม่กลอง
 

 


 


 

THAILAND AMULET CENTER |SING BURI OFFICE
19 หมู่ 4 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี
 Tel: 66-081-7842076,66-093-3361995  whatapp:0933361995
Mobile : 66-093-3361995   e-mail:amuletcenter@hotmail.com
พระเครื่องเมืองสยาม| โดย พร บางระจัน:
236/2 หมู่ 5 ,ถนน เชียงใหม่ ลำพูน ,ตำบลยางเนิ้ง,อำเภิสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
Tel: 66-081-7842076,66-093-3361995  whatapp:0933361995
Mobile : 66-093-3361995   e-mail:amuletcenter@hotmail.com
Copyright © 2006 Thailand Amulet Center. Website Terms of Use   |   Privacy Statement Find us on Youtube Facebook