TRAVEL TOOLS

 

id7500003000070


 


 

                                  

 

รหัสสินค้า: 000178

 

ราคา 10,000.00 บ.

 

ตะกุดโทน ครูบาสม น่านด้านในบรรจุใบลาน สุดยอดเกจิย์ สายเหนียว เมืองน่าน
 
รายละเอียด:

ตะกุดโทน ครูบาสม น่าน


ด้านในบรรจุใบลาน สุดยอดเกจิย์ เมืองน่าน มี หลวงปู่ดอนตัน หลวงปู่ใผ่

หลวงพ่อสม วัดเมืองราม จ.น่าน มากด้วยประสบการณ์ เหนียวสุด ๆ ราคาไม่แพง


อย่างที่เขาเปรียบพระหลักร้อย พุทธคุณหลักล้าน เอาวัดระฆังมาแลกก็ไม่เอา เพราะดูไม่เป็น

ประสบการณ์ 

1. พี่ของแฟนเมื่อตอนเรียนเอารถตุก ๆ ไปอัดเสาไฟฟ้า ออกมาจากรถไม่เป็นไรเลย คนข้างนอกว่าตายแน่ ๆ

2. เพื่อนมาถามหาว่ามีหลวงพ่อสม รุ่นแรกไหม ก้บอกว่ามี อยากได้หรอ เพื่อนตอบว่า หัวหน้าเขาโดนลูกซอยิง กลางหน้าอก ระยะ 1 เมตร หงายหลัง ลุกขึ้นมา

ไม่เป็นไร มันเลยแจ้นมาหาผม

คนภาคกลางบางท่านรู้พุทธคุณดี อย่างหลวงพ่อวัดดอนตัน อ.ท่าวังผา จ.น่าน


เมื่อก่อนไม่แพงแค่หลักพันต้นๆ เดียวนี้สวย ๆ หมื่นกว่า

ประวัติหลวงปู่ครูบาอินสม


๑. ชื่อ พระครูอินทสรวิสุทธิ์ ฉายา อินฺทสโร ( ครูบาอินสม ) อายุ ๘๑ พรรษา ๖๐ น.ธ. เอก

๒. สถานะเดิม
ชื่อ อิ่นแก้ว นามสกุล บุญสุยะ เกิด วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ยามใกล้รุ่ง ตามบันทึกใบลานจารึก ฤกษ์เกิดของครูบา ว่า “ พอเกิดมาแล้วเอาอาบ

น้ำเสร็จก็แจ้งพอดี เป็นยามพระกุมบาตร “ ตรงกับ วัน ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน อ้ายเหนือ ( เกี๋ยง) ปีกดสัน (วอก ) จุลศักราช ๑๒๘๒ บิดาชื่อ พ่อเฒ่าจันทร์ บุญสุยะ

 มารดาชื่อ แม่นายบัวคำ บุญสุยะ บ้านนาเหลืองใน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านมีพี่น้องร่วมบิดา มารดา ดังนี้


๑. พระครูอินทสรวิสุทธิ์ หลวงปู่ครูบาอินสม


๒. นางเป็ง อินตา มีครอบครัว อยู่ที่บ้านนาเหลืองใน


๓. นางบัวลอย รัตนะ มีครอบครัว อยู่ที่บ้านนาเหลืองใน


๔. นางบุญศรี ปันทะนันท์ มีครอบครัว อยู่ที่บ้านนาเหลืองใน


๕. นางบัวไข อุตมะ มีครอบครัว อยู่ที่บ้านนาเหลืองใน ( เสียชีวิตแล้ว )

หมายเหตุ: ตระxxxลทางฝ่ายมารดาของครูบาสืบเชื้อสายมาจากปู่พญาแสนหลวงอภิบาลราชมลเฑียร ( ต้นตระxxxลมูลทา ) ขุนเค้าสนาม ( ๑ ในเสนาบดีทั้ง ๔ที่

 ร่วมพิจารณาข้อราชการร่วมกับพญาเจ้าเมือง ) ในหอคำนครเมืองน่านในอดีต

๓. บรรพชา
วัน พุธ ที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ำ ปีขาลเมื่ออายุได้ ๑๙ ปี ณ วัดนาเหลืองใน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 โดยมี พระครูสาราธิคุณ ( พระครูบาเฒ่าไชยปัญญา ) วัดศรีกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยขณะนั้นพระอุปัชฌาย์ได้เปลี่ยนชื่อให้

ใหม่ว่า สามเณร อินสม บุญสุยะ และได้ศึกษาอักขรล้านนา ธรรมเทสนาแบบล้านนา และ ศาตรศิลป์ด้านต่าง ๆของล้านนากับพระอธิการอภิวัง ญาณวโร และ

พ่อครูมหาขนานอินแปลง ปวงจันทร์หอม และเรียนสูตรมนต์ต่าง ๆของล้านนา กับพระบุญช่วย หิตผโล ซึ่งมีศักด์เป็นน้าของหลวงปู่ครูบา จากนั้นในพรรษาที่

 ๒ โยมพ่อของท่านและพระอธิการอภิวัง ได้นำตัวมาฝากเรียนพระปริยัตธรรมกับพระอธิการบุญนัก ปุญญสโร เจ้าสำนักเรียนวัดเมืองราม ในขณะนั้นจนสอบได้

นักธรรมชั้นตรี และในสมัยนั้น สามเณรอินสม เป็นผู้ที่เทสน์ธรรมเทสนามหาเวสสันดรชาดกได้ไพเราะมาก ๆ โดยเฉพาะ กัณฑ์ กุมารบรรพ์ ถ้าท่านได้ขึ้นเทสน์

แล้วใส่กาพย์ต่อท้ายธรรมเทศนา ( ซึ่งเป็นกาพย์เฉพาะของสำนักนาเหลืองใน ) แล้วญาติโยมมักจะซึ่งถึงกับร้องไห้ตาม ญาติโยมผู้ชายบางคนถึงกับไปหมอบอยู่

ตรงบันไดลงจากธรรมมาสน์ให้สามเณรเหยียบหลังของตนลงธรรมมาสน์ เป็นการแสดงการบูชาธรรมเทศนาและน้ำเนียงเสียงเทสน์ของผู้เทสน์อย่างสุดซึ้ง

๔. อุปสมบท
วันศุกร์ ที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ำ ปีเถาะ เมื่ออายุได้ ๒๑ ปี ณ พัทธสีมาวัดดอนไชยพระบาท อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมี

พระชยานันทมุนี ( พระมหาสิทธิ์ ) เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการ กาวิชัย เจ้าคณะตำบลตาลชุมเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอินหวัน (

 พระสาราธิคุณ ) วัดศรีกลางเวียง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และได้รับนามฉายาว่า อินฺทสโร แปลว่า ผู้มีเสียงดุจดังพระอินทร์

๕. วิทยะฐานะ
พ.ศ. ๒๔๗๙ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ( รุ่นแรก ) จากโรงเรียนบ้านนาเหลืองใน ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


พ.ศ. ๒๔๘๓ สอบได้นักธรรมชั้นตรีสำนักเรียนวัดเมืองราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


พ.ศ. ๒๔๘๓ สอบได้นักธรรมชั้นโทสำนักเรียนวัดเมืองราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดบุญยืน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

และนอกจากนั้นยังได้ไปเรียนกรรมฐานกับครูบาอินต๊ะ วัดแสงดาว นอกจากนั้นยังได้ศึกษาในฝ่ายวิปัสสนาธุระตาม ครองกรรมฐานของหลวงปู่ครูบา สีชิไชยยา

 อดีตเจ้าอาวาสวัดเมืองราม และครูบาญาณสี วัดดอนชัยพระบาท ซึ่งเป็นกรรมฐานล้านนาสายครูบามหาป่าสู่งเม่น และใน ปีพ.ศ. ๒๔๘๗ หลวงปู่ครบาอินสมท่า

นออกธุดงด์ กับพระสหธรรมมิกท่านอีก องค์หนึ่ง ชื่อว่า พระบุญศรีการออกธุดงค์คราวนั้นท่านตั้งใจว่าจะไปประเทศพม่าแต่ด้วยเหตุการณ์ร์บ้านเมืองขณะนั้นไม่

สงบด้วยสงครามโลก จึงไม่สามารถออกเดินธุดงค์ไปประเทศพม่าได้ ท่านจึงเปลี่ยนเส้นทางธุดงค์ของท่านไปทางภาคอีสานและไปปฏิบัติอยู่ที่พระธาตุพนม จน

ใกล้เข้าพรรษาท่านจึงเดินกลับมาจำพรรษาที่วัดนาเหลืองใน อันเป็นวัดบ้านเกิดของท่าน รวมเวลาที่ออกธุดงค์ครั้งนั้น ๘ เดือนพอดี ( หลวงปู่เล่าให้ตุ๊หนึ่ง ฟังว่า

 “กลับมาถึงวัดนาเหลืองใน ครั้งนั้น เดือน ๑๐ เหนือ เป็ง พอดี พออีกวันเป็นแรมค่ำก็เข้าพรรษา ” )

สำหรับศาสตรศิลป์ สิปคุณ เวทย์มนต์คาถา ที่หลวงปู่เคยไปศึกษาร่ำเรียนและฝากตัวเป็นศิษย์กับครูบาอาจารย์จากที่ต่าง ๆมาเท่าที่ได้เรียนถามหลวงปู่โดยตรง

และไค้ค้นคว้าเจอในตำรับตำราของท่านแล้วมีดังนี้

๑. พระมหาสิทธิ์ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เมืองน่าน พระอุปัชฌาย์


๒. พรครู ไชยปัญญาสาราธิคุณพิทักษ์กิจบริเวณน่านใต้ ครูบาเฒ่าวัดศรีกลางเวียง เมืองสา


๓. ครูบาอินต๊ะ ปูเผือก วัดแสงดาว


๔. ครูบาจันทร์ วัดม่วงใหม่ องค์นี้เป็นอายุเท่ากับโยมแม่ของหลวงปู่


๕. ครูบาอินต๊ะยศ วัดสะหลีบุญเรือง เมืองน่าน


๖. หลวงพ่อทบวัดชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์


๗. ครูบาอินหวัน วัดป่าแลวม่อน


๘. พ่อครูมหาข๋ะหนาน ขันทะ มะนิลทิพย์ บ้านนาเหลืองใน


๙. พ่อครูมหาข๋ะหนาน บุญสาร บ้านเมืองราม


๑๐. พ่อครูข๋ะหนาน บุญแฝง สามแยกเพชรบูรณ์

๖. สมณะศักดิ์
วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รับพระราชทานสมณะศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ในพระราชทินนามว่า พระครูอินทสรวิสุทธิ์


วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณะศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศ จากชั้นตรี เป็นชั้นโท ในพระราชทินนามเดิม


วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณะศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศ จากชั้นโท เป็นชั้น เอกในพระราชทินนามเดิม

๗. ตำแหน่งหน้าที่งานปกครอง


วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๒


- เป็นเจ้าอาวาสวัดนาเหลืองใน ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


วันที่ ๑ เมษษยน พ.ศ. ๒๔๙๗


- เป็นเจ้าคณะตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘


- เป็นเจ้าอาวาสวัดเมืองราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐


- เป็นพระอุปัชฌาย์ในเขตตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐


- เป็นวิทยากร บรรยายธรรมแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ สภาตำบลนาเหลืองอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓


- เป็นวิทยากรบรรยายธรรมแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕


- เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ในการประชุมอบรมพระสังฆาธิการ ในเขตอำเภอเวียงสา ณ วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗


- เป็นวิทยากรบรรยายธรรม เรื่อง หลักพระพุทธศาสนา ณ โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙


- เป็นวิทยากรบรรยายธรรมแก่ประชาชนบ้านนาเหลืองนอก ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


วันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐


- เข้ารับการอบรมพระสังฆาธิการ ระดับวัด และตำบล ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

๘. ตำแหน่งหน้าที่งานศึกษา


วันที่ ๙ - ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓


- เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี ณ วัดพระบาท มิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


วันที่ ๒๔ - ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔


- เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ณ วัดช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน


วันที่ ๒๘ - ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖


- เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ณ วัดช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน


วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐


- เป็นวิทยากรอบรมครูพระปริยัติธรรม ณ วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑


- ให้โอวาทแก่พระนวกะในคราวเปิดเรียนธรรมะภาคพรรษา ณ วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖


- เป็นกรรมการรณรงค์ เพื่อการรู้หนังสือไทยแห่งชาติ จังหวัดน่านร่วมกับศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียน จังหวัดน่าน


วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑


- เป็นประธานเปิดสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สำนักเรียนวัดเมืองราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


 


@--------------------- ขอบคุณครับ ---------------------@
---------------- รับประกันความแท้ 100% -----------------
--------- เพื่อนๆท่านใดสนใจโทรติดต่อด่วนครับ ---------
--------------- พร บางระจัน 0
81-7842076 -----------------

 

 

 

 

THAILAND AMULET CENTER |CHIANGMAI OFFICE
211/45 the City Villa, Soi Ladprao 126
Ladprao Rd, Kwang Prapla,Wang Thong Lang district
Bangkok 10310 Mobile :66-093-3361995     e-mail:amuletcenter@hotmail.com
พระเครื่องเมืองสยาม| โดย พร บางระจัน:
236/2 หมู่ 5 ,ถนน เชียงใหม่ ลำพูน ,ตำบลยางเนิ้ง,อำเภิสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
Tel: 66-053-963029,66-093-3361995  Fax : 66-53-963029
Mobile : 66-093-3361995   e-mail:amuletcenter@hotmail.com
Copyright © 2006 Thailand Amulet Center. Website Terms of Use   |   Privacy Statement Find us on Youtube Facebook