TRAVEL TOOLS

 

id7500003000070


 


 

 

พระผงหลวงพ่อประสิทธิ์ ปักกลด รุ่นแรก

รหัสสินค้า: 000426

ราคา: 0.00 บาท

รายละเอียด:

 

พระผงหลวงพ่อประสิทธิ์""" ปักกลด"""รุ่นแรก 

เนื้อผง องค์พระหนาล้ำบึก ติดชัด หลวงพ่อเมตตาอธิษฐานจิตให้ออกเนื่องในการเป็นค่ารักษาพยายาลหลวงปู่ชม และบูรณะเจดีย์ วัดป่าท่าสุด อ.แม่แตง สร้างน้อยหลักพันเองครับ (ราคาโปร จัดคู่ เพียง 900 ) ต่อไปจะเป็นตำนานเหมือนครูบาอาจารย์ในอดีตครับ

,. ผงต่าง ๆ ที่หลวงพ่อได้อธิฐานจิตไว้ อาทิ ผงดอกไม้ ๙ อุโบสถ ผงพระธาตุพระสิวลี ผงไม้จันทร์ ปัฐวีธาตุ พลอยเสก แร่ดูดทรัพย์ น้ำมนต์

๒.ข้าวก้นบาตร เกศา ไม้ถูฟัน ขี้โย สบง (หลวงพ่อเมตตามอบให้เองครับ)

๓.พระเก่า มีดังนี้ /พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง/พระกรุ วัดอัมพวัน (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ม.ร.ว.เจริญ) /สมเด็จวัดชนะสงคราม / เศษพระสิบสอง/สมเด็จหลวงตาพัน /เศษสมเด็จวัดคู้สลอด/ เศษพระผงรุ่นแรกหลวงพ่อประสิทธิ์แตกหัก/พระผงหลวงปู่บุญมา ฐิตเปโมแตกหัก /อิฐพระธาตุเจดีย์หลวง /อิฐวิหารเสาอินทขิล /ดินพระธาตุประจำปีเกิด/ปิดตาหลวงพ่อปานวัดเครือวัลย์/ นางพญาพระอาจารย์ถนอม /โมเสสติดพระปรางค์วัดพระศรีรัตมหาธาตุ/ พระผงวัดสันติธรรม/พระผงหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต /พระผงหลวงปู่ชอบ /สมเด็จหลวงพ่อประสิทธิ์ / พระพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อประสิทธิ์ / สมเด็จมาฆบูชา พระอาจารย์โสวัจน์ / นางพญา แม่ชีบุญเรือน ฯลฯ

 

๔ ผงตะไบ ชินราชอินโดจีน พระกริ่งสุจริตกุโล พระพุทธกัมมัฏฐาน พระกริ่ง ๑๕๐ ปีท่านเจ้าคุณอุบาลี

 

ประวัติและปฏิปทา 

หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร 

 

วัดป่าหมู่ใหม่ 

ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

 

ถิ่นกำเนิด-ชาติสกุล 

 

หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร เกิดที่บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๔ บิดาชื่อ พ่อสนธิ์ มารดาชื่อแม่มุก นามสกุล สิมมะลี มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๗ คน เป็นชาย และหญิง ๔ คน ดังนี้ 

 

๑. นางสาวเสรี สิมมะลี ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ ๒๕ ปี 

๒. หลวงพ่อประสิทธิ์ ปญฺญมากโร อายุ ๖๖ ปี ( พ.ศ.๒๕๔๙) 

๓. นายยสมคิด สิมมะลี ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ ๓๖ ปี 

๔. นายสวัสดิ์ สิมมะลี มีชีวิตอยู่ อายุ ๖๒ ปี 

๕. เด็กหญิงเสาร์ศักดิ์มน สิมมะลี ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ ๗ ปี 

๖. นางทองใส คุนุ มีชีวิตอยู่ อายุ ๕๔ ปี 

๗. นางสาวหนูพวน สิมมะลี ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ ๒๘ ปี 

 

ชีวิตในวัยเด็ก 

 

หลวงพ่อประสิทธิ์ เท่ากับเป็นลูกชายคนโตของครอบครัว เมื่อมีอายุ ๗ ปี ได้เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาล บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ สอบไล่ได้ตำแหน่งที่ ๑ หรือ ที่ ๒ เป็นประจำทุกปี ตลอดจนจบชั้นประถมปีที่ ๔ พอจบชั้นประถมแล้ว ครูใหญ่ชื่อ “ปรีชา” ให้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมพิทยานุกุล ในตัวจังหวัดอุดรธานี หลวงพ่อได้ถามบิดาว่า “ จะเรียนดีหรือไม่เรียนดี” และเมื่อบิดาบอกว่ “ทำไร่ทำนาดีกว่า สบายใจดี” หลวงพ่อฯ จึงตัดสินใจช่วยบิดามารดาทำไร่ทำนา 

หลวงพ่อประสิทธิ์ เมื่อเยาว์วัย จึงเป็นแรงสำคัญช่วยงานบิดา มารดา อย่างเต็มความสามารถ ตั้งแต่ยังเรียนหนังสือชั้นประถม จนเช้าสู่วัยหนุ่มอายุ ๑๙ ปี จึงเกิดความคิดอยากเข้าวัด เนื่องจากวัดป่า 

นิโครธาราม ของหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ อยู่ใกล้บ้าน ท่านได้ทบทวนชีวิตฆราวาส ผ่านมาได้ช่วยบิดามารดามา จนเป็นที่พอใจแล้ว ฐานะทางครอบครัวก็พอดีๆ ไม่รวยและไม่จน และพี่น้องต่างก็โต พอจะช่วยงานของครอบครัว พ่อแม่ได้แล้ว 

หลวงพ่อท่านคิดว่า ได้เกิดมาใช้หนี้บุญคุณพ่อแม่พอที่ได้อาศัย ท่านมาเกิดในชาตินี้แล้ว จึงคิดมองหา เส้นทางจิต ที่คิด ไม่อยากกลับมาเกิดเป็นหนี้ภพชาติอีกต่อไป โดยเกิดศรัทธาปัญญาในทางพระพุทธศาสนา คิดจะบวชไม่มีกำหนดตลอดชีวิต หวังอยู่ปฏิบัติ ตนเพื่อหลุดพ้น ความเกิดจนถึงอมตะพระนิพพาน 

 

บรรพชาและอุปสมบท 

 

ต่อมาครอบครัว ได้พาหลวงพ่อเข้าไปฝากตัวกับหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. และได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๓ ณ วัดโพธสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล ) เป็นพระอุปัชฌาย์ 

 

ครั้นเมื่ออายุครบ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๐๔ จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดโพธิสมภรณ์ ในวันที่ ๑ มิถุนายน โดยมีพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูอุดรคณานุศาสน์ เป็นพระ อนุสาวนาจารย์ 

 

ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๙ หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร เจ้าอาวาสวัดป่าหมู่ใหม่ มีอายุ 71 ปี พรรษา 51

THAILAND AMULET CENTER |CHIANGMAI OFFICE
211/45 the City Villa, Soi Ladprao 126
Ladprao Rd, Kwang Prapla,Wang Thong Lang district
Bangkok 10310 Mobile :66-093-3361995     e-mail:amuletcenter@hotmail.com
พระเครื่องเมืองสยาม| โดย พร บางระจัน:
236/2 หมู่ 5 ,ถนน เชียงใหม่ ลำพูน ,ตำบลยางเนิ้ง,อำเภิสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
Tel: 66-053-963029,66-093-3361995  Fax : 66-53-963029
Mobile : 66-093-3361995   e-mail:amuletcenter@hotmail.com
Copyright © 2006 Thailand Amulet Center. Website Terms of Use   |   Privacy Statement Find us on Youtube Facebook