TRAVEL TOOLS

 

id7500003000070


 


 

กำไล เนื้อเงิน กรรมการหมายเลข 9 กำไลหลวงพ่อเอียด ครบรอบ 80 ปี เงิน 4 บาท

รหัสสินค้า: 000492

ราคา:49,999.00 บาท

กำไล เนื้อเงิน กรรมการหมายเลข 9 กำไลหลวงพ่อเอียด ครบรอบ 80 ปี เงิน 4 บาท สวยเดิมเก็บอย่างดี

หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา **สภาพสวย รายละเอียด กำไล เนื้อเงิน กรรมการหมายเลข 9 ครบรอบ 80 ปี หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา ***หมายเลขมงคลเลข 9 ขนาดเส้นผ่านศ.ก ประมาณ 5.9 ซม กว้างประมาณ 5.5 ซม. ยุคนี้ต้องหากำไล เพราะคำว่ากำไล จะคล้ายกับกำไร เป็นคำมงคลกับผู้ที่ทำธุรกิจ หรือทำการค้า และสร้างจากเนื้อเงิน จึงรวมเป็น "กำไลเงิน" ***รับประกันของแท้จากวัดครับ***

หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม จ.อยุธยา


หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม อำเภอบางบาล อยุธยา
พระเถระผู้งดงามด้วยปฎิปทาจริยาวัตร เคร่งครัดในพระธรรมวินัยอันเป็นที่เคารพบูชาของชาวพุทธศาสนิกชนอีกรูปหนึ่งของพระนครศรีอยุธยา เป็นพระที่ผู้ใดได้เข้ากราบไหว้จะพบว่าท่านเป็นพระที่เรียบง่าย ใจดี พูดจาไพเราะ ใจเย็น ยิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกคน เปี่ยมไปด้วยเมตตา ต้อนรับทุกคนด้วยความเสมอภาค พูดคุยกับญาติโยมอย่างเป็นกันเอง และยังเป็นเกจิอาจารย์ที่มากด้วยพุทธาคมอีกรูปหนึ่งนั้นคือ หลวงพ่อเอียด อินฺทวโส ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสมณศักดิ์ที่พระ สุนทรธรรมานุวัตร และเป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมรูปปัจจุบัน
ในปัจจุบันนี้ นามของหลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม นับได้ว่าดังกระหึ่มทั่วประเทศ งานพุทธาภิเศกที่ไหนๆ ต้องมีชื่อของท่านไปร่วมด้วยแทบจะทุกงาน ทั้งนี้เนื่องมาจาก ความศรัทธาของประชาชนที่เชื่อกันว่าท่าน มีความเข้มขลังทางพุทธาคม ตามที่ได้สืบทอดวิชาสายหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ มานั่นเอง
ชาติภูมิ
พระสุนทรธรรมานุวัตร ท่านมีนามเดิมว่า ละเอียด พูลพร มีภูมิลำเนาเดิมที่ ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๑ ตรงกับขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะโรง ณ บ้านเลขที่ ๕ ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของนายผัน นางเสงี่ยม พูลพร มีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด ๘ คน หลวงพ่อเอียด เป็น คนที่ ๖ ใน พี่น้อง ๘ คน

ชีวิตปฐมวัย
หลวงพ่อเอียด ได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดามาป็นอย่างดี เช่นบุตรคนอื่นๆในครอบครัวตามอัตภาพ เพราะบิดามารดามีอาชีพทำนา จึงมีรายได้พอมีพอกินไปวันหนึ่งๆ ในวัยเด็กของหลวงพ่อเอียด ก็มีความเป็นอยู่สนุกสนานตามวัยเด็กทั่วไป หากแต่ท่านมีความขยันขันแข็ง และชอบที่จะเข้าวัดเพื่อมาคุยกับพระกับเณร และยังเป็นเด็กที่ชอบอ่านเขียนหนังสือ หลวงพ่อเอียดได้เลือกเรียนหนังสือจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และด้วยเหตุที่บิดามารดามีอาชีพทำนา จึงไม่สามารถที่จะส่งเรียนหนังสือไปมากกว่านี้ หลวงพ่อแจ่มซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น จึงให้ท่านบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดไผ่ล้อม
ชีวิตใหม่ในเพศบรรพชิต
หลวงพ่อเอียด ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๕ ตรงกับขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑ อายุ ๑๔ ปี ณ พัทธสีมาวัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา ในขณะบวชเรียนเป็นสามเณร หลวงพ่อท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีเมื่ออายุ ๑๖ ปี พ.ศ.๒๔๘๗ และสอบได้นักธรรมชั้นโทเมื่ออายุ ๑๘ ปี พ.ศ.๒๔๘๙ หลวงพ่อเอียดยังสามารถสองท่องพระปาฏิโมกข์ได้ขณะเป็นสามเณรด้วย พร้อมทั้งกับช่วยงานวัดทุกอย่างเท่าที่กำลังและความสามารถของท่านเท่าที่จะทำได้
อุปสมบท
หลวงพ่อเอียด ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรมาโดยตลอด จนอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จึงได้ทำการอุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๑ ตรงกับขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ ณ พัทธสีมาวัดไผ่ล้อม โดยมี พระครูสุนทรวิหารกิจ (หลวงพ่อตุ้ม จันทฺโชติ) วัดจันทรารามเป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูถนอม วัดใหม่กบเจา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสาธรนวกิจ วัดบางบาล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่อท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วท่านก็ได้จำพรรษาปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของพระอุปัชฌาย์อาจารย์ เล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัยและสอบนักธรรมชั้นเอกได้ในพรรษาที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ พร้อมทั้งหน้าที่เป็นพระครูสอนพระปริยัติธรรม อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ดูแลปกครองพระลูกวัดมาเป็นอย่างดีจนปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จวบจนปัจจุบัน เมื่อหลวงพ่อเอียด ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมแล้วท่านจึงได้ริเริ่มการก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุที่ชำรุดทรุดโทรมภายในวัดไผ่ล้อมให้กลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์และมีระเบียบน่าอยู่อาศัย และด้วยท่านเป็นพระที่มีอุดมการณ์ที่ตั้งใจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างจริงใจ ท่านจึงได้รับความไว้วางใจและได้รับหมอบหมายภาระหน้าที่ในการปกครองหมู่คณะไปพร้อมกัน

ด้วยเกียรติประวัติและสมณศักดิ์ ดังนี้

พ.ศ. ๒๔๘๖ เป็นนักธรรมชั้นตรีขณะเป็นสามเณร
พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นนักธรรมชั้นโทขณะเป็นสามเณร
พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นนักธรรมชั้นเอกและรักษาการเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่พระครูสุนทรยติกิจ
พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่นามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นรองเจ้าคณะอำเภอบางบาล
พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นรักษาการเจ้าคณะอำเภอบางบาล
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นเจ้าคณะอำเภอบางบาล
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกที่นามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษที่นามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสุนทรธรรมานุวัตร

ปณิธานยึดมั่นในการปกครอง

หลวงพ่อเอียด ท่านได้มีเจตนารมณ์สืบทอดและเผยแผ่ธรรมะตลอดจนการอบรมสั่งสอนแก่ศิษยานุศิษย์ทั่วไป ผู้ใดที่เข้ามากราบพบหลวงพ่อ ทั้งที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาจะได้รับคำแนะนำจากหลวงพ่อให้เกิดความมุ่งมั่นอดทนทำแต่ความดี


งานในหน้าที่
หลวงพ่อท่านได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมวัดเขตปกครองทุกวัดตามแต่โอกาสอำนวย ทั้งการตรวจเยี่ยมโดยตรงและเดินทางไปทำพิธีกรรมและอุปสมบทในฐานะพระปุปัชฌาย์ โดยได้ชี้แนะรวม ๔ ประการดังนี้
-ให้เจ้าอาวาสวัดปกครองวัด ด้วยความเมตตา และมีพรหมวิหารเป็นที่ตั้ง
-ให้คำปรึกษาในการปฎิบัติงานของเจ้าอวาส
-แนะนำการปฎิบัติตนตนของพระภิกษุและสามเณรให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย
-ตักเตือนพระภิกษุและสามเณรในวัดต่างๆถึงการศึกษา การลงอุโบสถ การทำวัตรสวดมนต์ และการรักษาความสะอาดภายในวัด


การศึกษา
แม้ว่าจะทำการปกครองพระภิกษุสามเณร แต่หลวงพ่อเอียด ก็ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการศีกษาให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทัดเทียมในปัจจุบันนี้ พร้อมกับส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้ศึกษาพระปริยัติธรรม และแผนกนักธรรมให้มากขึ้นด้วย พร้อมกับพัฒนาโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ให้เป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่น่าศึกษาหาความรู้ สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนด้วยปัจจัย ๔

  30ม.ค.2558  พระสุนทรธรรมานุวัตร (ละเอียด อินฺทวํโส/พูนพร น.ธ.เอก) อายุ 87 ปี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มรณภาพลงเมื่อเวลา 21.09 น. ของวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ โดยจะมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลวัดไผ่ล้อม โดยพระเดชพระคุณเกิดที่ อ.บางบาล เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2471 โดยเคยดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี 2544 หลวงพ่อเอียดนับได้ว่าเป็นพระเถระผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวเมืองกรุงเก่าอยุธยา อีกทั้งยังเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากด้วยพุทธาคมอีกรูปหนึ่ง งานพุทธาภิเษก ณ ที่แห่งใด ต้องมีชื่อของท่านไปร่วมด้วยแทบจะทุกงาน

THAILAND AMULET CENTER |CHIANGMAI OFFICE
211/45 the City Villa, Soi Ladprao 126
Ladprao Rd, Kwang Prapla,Wang Thong Lang district
Bangkok 10310 Mobile :66-093-3361995     e-mail:amuletcenter@hotmail.com
พระเครื่องเมืองสยาม| โดย พร บางระจัน:
236/2 หมู่ 5 ,ถนน เชียงใหม่ ลำพูน ,ตำบลยางเนิ้ง,อำเภิสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
Tel: 66-053-963029,66-093-3361995  Fax : 66-53-963029
Mobile : 66-093-3361995   e-mail:amuletcenter@hotmail.com
Copyright © 2006 Thailand Amulet Center. Website Terms of Use   |   Privacy Statement Find us on Youtube Facebook